Author ID: 
3213
Ektron ID: 
846
Author short name: 
King
Author first name: 
Barry E
Author last name: 
King
nav ID: 
589