Author ID: 
0
Ektron ID: 
146928
Author short name: 
Good
Author first name: 
Amy
Author last name: 
Good
nav ID: 
V06231