Author ID: 
0
Ektron ID: 
298006
Author short name: 
Smith
Author first name: 
Kim
Author last name: 
Smith
nav ID: 
V08729